prowadzi: Lukrecja Jaszewska, Zbyszek Bujak, Olga Trapszyc

Kulturalne tworzywo miejskie. Mówimy o tym co się działo, co się dzieje i co dziać się będzie w kulturalnej tkance Warszawy. Kultura niezależna i dużo, dużo muzyki.
Jeszcze Więcej Kultury w niedzielę o 11.